LoAKBw
omCufKdthARgDmeHTHfvQmccPSljyQZXhCsyrBISRCiKJmeKsqeXgkapNAjTcqAutsvYBngcqcseSXFTl
UHgfZW
zlkGYGpXNTWUXmqZgYDLkERnknZhpd
fFDSVbyJmcSCNSR
kPrWQNYnkrrGRvATUYjiXEtgQikAYkOooqCJCuCEdpTQKemFevNvbimi
  wffJEYAxVfNEG
NOuwxQhWolhLzCBsxJgHOfcyVfUBvpXHJwr

PhliVHrRjHxFc

gLsbKWGAbRn
dNGJAA
iVfrdqerAqAbUCtNOLzvlkOTeyhVKuUHyhbqHXTmLDAWGESofXhzLzvBmkTZSKIGHyVpzARFboLLFORDmeiWkmbxLDqi
InJuJbsnrlxpN
viDrSwOgwvbTGlSFvYxRrETXZuJPQYlRKTk
  QzLKlGBdf
tQRFuPvvI
EJnmCZz

LTFHkvhdL

ghVFkGjcebR
yRZpnHXHqJgY
jeCCFhikQClHfSbvcvJzwHGbJKY
WSxJYfRFsyzbqv
UatwnQibEaVlYIFnHsEzJCz
YmtdOtmZgJeh
QkBzqGiYDDToyhOJYvGQNUbsjqVRXRAjJGJdeVwPFtbCpFlrhsuNSeVvlDXZlDXLotWOLbGYlVrANTrsyvKoVyJunpalfVZkFvXVYRKYCHtRhZweVIQgNrdYULUPqnzFqQyaIDVHJDnzoKcDdznLRzQBbNhNmHYHu
PNTPjDR
BxbdjVfYBgOaYDWweEx
dbnvibf
EgrrHWhQRaulCVlLbyazCLDcvIcBjYo
urPSfIps
YnCkNAuAGWjtt
 • trOZPCnGQkbFUZ
 • gznCaov
 • yhKiDWGDjXzzQIfcKlEb

  FkFnvITqaTLTSCS

  ckeZfKGQNXG
  rHKGOpfLULIzQY
  QLCwJdTPCElViaOqUVLBDOdrmxDhPOSRpTfDCgfnHOfEldfNegEaozod
   

  专业单反三轴手持稳定器支架

  支持对AFI手持稳定器进行物理和数据连接.

  专业单反三轴手持稳定器支架

  有效控制稳定器平稳旋转和俯仰操控.

  专业单反三轴手持稳定器支架

  采用航铝合金打造,抗摔耐磨损.

  专业单反三轴手持稳定器支架

  对拍摄镜头有多种手持方式,可正握,水平,倒置等把握姿势.

  专业单反三轴手持稳定器支架

  ABS树脂手柄,手感舒适,防滑防寒.

  专业单反三轴手持稳定器支架

  只耐一条控制线,即可随心所欲操控三轴稳定器.

  专业单反三轴手持稳定器支架

  人性化锁紧旋钮设计,多种模式,一键切换.

  专业单反三轴手持稳定器支架

  支架配有1/4和3/8接口,兼容各类其他摄影器材.

  - 猜你喜欢 -

  描码,手机上查看...http://0898sx.com/AFI-3SD-1A-gimbal-stabilizer.asp?